TECNICA logo

Disclaimer

Aansprakelijkheid

Wij besteden de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op onze website. Ondanks de constante zorg, is het mogelijk dat de informatie die gepubliceerd wordt op deze website onvolledig of onjuist is. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Als onze website onjuistheden of onvolledigheden vertoont, zullen wij deze zo spoedig mogelijk corrigeren. U kunt onjuistheden of onvolledigheden schriftelijk melden aan TECNICA op onderstaand adres.

TECNICA behoudt zich het recht voor om op elk moment de inhoud van de website te wijzigen, aan te passen of te verwijderen zonder aankondiging of opgaaf van redenen.

Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of indirecte schade die ontstaat uit het gebruik van onze website of van de informatie die middels onze website aan u wordt aangeboden.

Copyright

Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder, maar niet beperkt tot, auteursrechten, merkrechten en databankrechten, op de informatie, tekst, afbeeldingen, logo's, foto's en illustraties op deze website en op de lay out en vormgeving van deze website rusten bij TECNICA en/of haar licentiegevers. Alle geregistreerde handelsnamen zijn eigendom van de respectievelijke eigenaren. Zonder schriftelijke toestemming mag deze informatie niet worden opgeslagen, gekopieerd of op welke wijze dan ook elders worden gepubliceerd.

Adresgegevens:
TECNICA
Postbus 19
8170 AA Vaassen
 
AKTIE Folder TechniektreffersAKTIE Folder IronsideAKTIE Folder KelfortAKTIE Folder TECNICA-pro